آرشیوهای برچسب:بوتانیکا

images

آفت مگس میوه مدیترانه

مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata، Diptera: Tephritidae

مدیریت آفت:
• پیشگیری از آلودگی با اعمال اقدامات قرنطینه از جمله ممنوعیت ورود و حمل میوه از مناطق آلوده
• بدام اندازی انبوه آفت به خصوص حشرات ماده با استفاده از جلب کننده های غذایی مانند بیولور، فمیلور، پروتئین هیدرولیزات، قرص سراتینکس و …
• پروتئین مسموم  پاشی درختان (دو متر مربع از هر درخت) در زمان طغیان آفت
• شخم و بیل زدن زیر درختان در زمستان و یخاب زمستانه
• جمع آوری میوه های ریخته بر زمین حداکثر یک روز پس از ریزش
• استفاده از روش نر عقیمی

زیست شناسی:
مگس های بالغ با توجه به ظهور میوه های میزبان ممکن است فعالیت خود را از ار یبهشت ماه آغاز کنند و تا چهار نسل همپوشان تولید کنند که متوسط طول دوره هرنسل آن برحسب شرایط آب و هوایی نوع میزبان ۱ تا ۱/۵ ماه حداتل ۲۸ روز است. زمستانگذرانی آف اغلب بصورت شفیره درون خاک است . تخم ها بین ۱/۵ تا ۳ روز در هوای گرم (زمان بیشتر در شرایط آب هوایی خنک تر) تفریخ می شوند. لاروهای خارج شده در مای ۱۶ تا ۱۸ درجه سیلسیوس به
مدت ۱۱-۶ روز با ایجاد تونل داخل میوه های میزبان تغذیه می کنند. که باعث ریزش میوه های آلوده حین و پس از رشد لارو می شوند. شفیره در خاک تشکیل می شوند. حشرات کامل به صورت تجمعی از شفیره و خاک خارج می شوند. آستانه فعالیت تخمگذاری حشره ۱۷ درجه سانتیگراد بوده و در کمتر از این دما حشره تخمگذاری نمی کند.

روش انتشار آفت:
مگس های پرواز کننده و انتقال میوه آلو ه مهمترین راه های ورود آفت به مناطق غیر آلوده هستند. این مگس می تواند تا ۲۰ کیلومتر پرواز کند. میوه که تخم و لاروها را منتقل می کند و مواد واسطه ای کشت نیز ممکن است شفیره را انتقال دهند.

ردیابی آفت:
ردیابی آفت با استفاده از پارافرمون های تریمدلور توصیه می شود. این پارفرمون ها داخل تله های دلتا(جکسون)، بالی شکل، دیاموند و به
خصوص تله های مک فیل از کارایی بالایی در ردیابی جمعیت های اندک آفت برخوردار است. استفاده از سایر ترکیبات جلب کننده
همچون سراتراپ، پروتئین هیدرولیزات، بیولور، فمیلور، کارت های زرد و غیره نیز توصیه می شود اما کارایی آنها کمتر از تریمدلور می باشد.
در مناطق غیر آلوده نصب دو تله در هکتار ایستگاه های پیش آگاهی برای کشف آفت و در باغات نیز دو تله برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. مگس میوه مدیترانه ای آفتی مهم با اهمیت اقتصادی بالاست و خسارت به میوه ها نسبتاً زیاد و گاهی تا ۱۰۰ درصد میوه ها توسط آفت آلوده می شوند. این مگس از آفات قرنطینه داخلی ایران محسوب شده اما در برخی استان ها از جمله گلستان، مازندران، تهران و یزد در فهرست آفات همگانی جای دارد. مگس مدیترانه ای به بیش از ۳۰۰گونه گیاهتی مختلف از جمله رختان میوه دانه دار، هسته دار، انار، انگور، بادام ، مرکبات و غیره می باشد. این آفت می تواند در آینده از موانع صادرات میوه به سایر کشور باشد.

خسارت:
این مگس تخم های خود را زبر پوست میوه و معمولا اطراف بخش هایی از پوست که قبلا شکسته شده می گذارد. سوراخ های تخمگذاری حشره در پوست میوه از کیفیت محصول تا حدود زیادی می کاهد. لارو آفت از گوشت میوه تغذیه نموده و کانال های ناشی از تغذیه باعث نفوذ عوامل پوسیدگی می شوند در نتیجه میوه ها پوسیده، کپک زده ریزش می کنند. مگس میوه مدیترانه ای در زمره ناقلین برخی از عوامل بیماریزای گیاه از جمله پوسیدگی های میوه
است.

 

 

شکل شناسی:
مگس های بالغ ۵-۴ میلیمتر (حدود دو سوم مگس خانگی) طول دارند. رنگ عمومی بدن زرد با رگه های قهوه ای است.  سر حشره زردرنگ، شاخک سه بندی است که بند اول و دوم آن تیره و بند سوم روشن تر و دارای یک موی بلند است. حشرات بالغ نر دارای دو موی سیاه بلند با نوک لوزی شکل در پیشانی است قفسه سینه سفید کرمی تا زرد با لکه های سیاه و بخش های روشن تر آن پوشیده از موهای نرم است. بال شفاف با سه نوار زرد، قهوه ای و سیاه رنگ، که نوار اول عریض، نوار دوم دراز و پهن نوار سوم کوتاهتر است. شکم در نیمه قاعده ای دارای دو نوار عرضی باریک به رنگ روشن می باشد. حشره ماده دارای تخم ریز بلند در انتهای شکم است.

تخم سفید، باریک به طول یک تا دو میلیمتر است. تخم ها استوانه ای، صاف، کمی خمیده و هنگام گذاشته شدن سفید براق و سپس مایل به زرد می شوند.

لارو ها معمولا کشیده، دوکی و کرمی شکل بدون پا هستند. لارو کاملا رشد یافته ۸-۶ میلیمتر طول با بدنی سفید رنگ و یا به رنگ غذای خورده شده است. لارو مگس میوه مدیترانه ای تا ۲۰ سانتیمتر قادر به پرش است.

شفیره استوانه ای تقریباً سه میلیمتر طول، چلیکی، در ابتدا سفید و سپس به رنگ قهوه ای در می آید.

taebp8

کرم گلوگاه انار (شب پره خرنوب)

نام آفت: کرم گلوگاه انار

نام علمی: Ectomyelois ceratoniae

مقدمه:

کرم گلوگاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . انار میوه بومی کشور است و کشت آن در جهان نیز وسعت دارد از برگ و تنه و میوه ی این درخت استفاده می شود . این درخت مورد حمله ی آفات زیادی قرار نمی گیرد اما آفت درخت انار یعنی کرم گلوگاه انار بسیار مهم است و باعث کاهش کمی و کیفی محصول می شود احتمال انتقال میکرو ارگانیسم های بیماری زا را به میزبان افزایش می دهد و می تواند در زما طغیان جمعیتش تا ۹۰% محصولات را از بین ببرد با توجه به اینکه سطح زیر کشت انار در برخی استان های کشور بالاست بنابر این مبارزه با این آفت نیز در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است این محصول به طور عمده در سطح کشت بالا در استان های مرکزی ,فارس , یزد ,سمنان، مازندران و اصفهان کشت می شود . بطور کلی می توان خسارت میانگین این افت را در کشور حدود ۳۰-۲۵ درصد محصولات دانست . کنترل این افت یکی از عوامل مهم در کنترل و کاهش بیماری های قارچی انار از جمله پوسیدگی ناشی از قارچ های جنس آسپرژیلوس و پنی سیلوم یا حتی برخی باکتری ها دانست که در دالان یا زخم های ایجاد شده توسط این کرم ورود پیدا کرده و بیماری ایجاد می کنند.

 

مرفولوژی و چرخه ی زندگی کرم گلوگاه انار

کرم گلو گاه انار با نام علمی Ectomyelois ceratoniae از شپ پره ها می باشد و جز راسته ی بالپولک داران می باشد که دگردیسی کامل دارد یعنی مراحل تخم ,لارو, شفیره و حشره کامل که خسارت اصلی را لارو حشره و تا حدود شفیره این حشره می زند . این حشره زمستان را به شکل لارو های سنین مختلف در انجیر , انار و احتمالا میزبان های آلوده می گذراند ممکن است در زیر درخت ها یا روی درخت یا در انبار ها بماند. پروانه های زمستان گذران معمولا تخم های خود را روی میله و بساک پرجم ها و گاهی اوقات روی کاسبرگ ها قرار می دهند دم میوه و شکاف های آن نیز از جمله محل های مناسب برای تخم گذاری این شب پره است . لارو سن یک از سطح داخل کاسبرگ تغذیه می کند و در سن سوم با ایجاد سوراخ از سطح رویی میوه و پرجم ها عبور کرده و به داخل میوه انار راه یافته و ضمن ورود عوامل بیماری زا را با خود به داخل میوه می آورند.

شفیره

لارو ها از اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد ماه خود را به محوطه ی تاج انار رسانده و در آنجا به شفیره تبدیل می شوند .البته ممکن است بیرون از میوه به شفیره تبدیل شود . شفیره نیز با توجه به شرایط آب و هوایی ورشد میوه به حشره کامل تبدیل شده و از تاج بیرون می آید این پروانه ها تا مدت چهار روز جفتگیری کرده و پس از آن در محل پرچم های زرد رنگ انار تخمگذاری میکنند.

 

بیولوژی:

هر پروانه ماده ۲۰-۲۵ تخم قرار داده که تخم ها نیز ظرف ۱۰ روز به کرم تبدیل می شوند و وارد میوه می شوند این آفت بین ۲۰ تا ۳۰ روز لارو و به مدت ۶ تا ۸ روز شفیره هستند این پروانه در ایران بین ۳ تا ۴ نسل دارند که نسل  دارند که نسل اول در اواسط تیر تا اواخر تیر نسل دوم در اواسط مرداد نسل سوم در اواسط شهریور نسل چهارم ظاهر می شود. این آفت کرمی به طول تقریبا ۲۱ سانتی متر است با سه جفت پا در حلقه سینه ای و پنج جفت در حلثه شکمی که رنگ آن ها قرمز یا سفید می باشد. حشره کامل این آفت پروانه ای به رنگ خاکستری است با طول ۹-۲۱ میلیمتر که تخم های بیضی شکل که ابتدا قرمز رنگ و سپس سفید متمایل به زرد هستند می گذارند. لاروهای هر سن از نظر طول با هم  متفاوت هستند. رنگ شفیره ها قهوه ای می باشد. شب پره های این آفت در اواخر فروردین ماه و اوایا اردیبهشت ماه ظاهر می شوند.

علائم کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار از همان زمان تخم ریزی و تبدیل شدن تخم ها به لارو فعالیت خود را شروع کرده و تغذیه می کنند،  لاروها تغذیه خود را از کاسبرگ ها آغاز می کنند. فعالیت و تغذیه کرم گلوگاه انار موجب می شود. دم و شکاف های ناشی از ترکیدگی انار نیز جای خوبی برای پر شدن تخمگذاری شب پره ها باشد.

خسارت ایجاد شده توسط لاروهای این آفت، به دلیل تغذیه آنها از بخش های درونی انار است. کرم گلوگاه انار در مراحل اولیه قابل تشخیص نیست. و یک آفت پنهان بدون ایجاد علایم ظاهری در میوه به حساب می‌آید. شاید از نظر ظاهری شکلی زیبایی داشته باشند. اما تمام دانه ها از درون مورد حمله آفت قرار گرفته است. و دانه های انار به حالت لهیدگی در می آیند.

کرم گلوگاه انار با ایجاد سوراخ هایی در میوه های انار بستر ورود قارچ ها و باکتری ها رو فراهم می کند. و این باعث می شود میوه هم شکل ظاهری  و هم کیفیت مطلوب خود را از دست بدهد.

این آفت تغذیه خود را از میوه ها آغاز می کند و این موجب ریخته شدن گل ها و میوه هایی که تازه تشکیل شده می شود. در نتیجه محصول سال کمتر می شود و چنانچه درختان زیادی درگیر این بیماری باشند میزان خسارت وارد شده زیادخواهد شد. پس کنترل کرم گلوگاه می‌تواند نقش اساسی در کاهش پوسیدگی میوه انار در باغ و انبار داشته باشد.

مبارزه و پیشگیری کرم گلوگاه انار

آفت کرم گلوگاه انار، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد. و برای همین مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است. و همچنین سمپاشی در باغ‌های انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت‌ها به خصوص کنه‌ها می‌شود.

۱- اولین‌ حرکت‌ برای بهبود کمی‌ و کیفی‌ تولید و کنترل‌ کرم گلوگاه انار داشتن‌ باغ‌هایی‌ است‌ .که‌ از شرایط مطلوب‌ زراعی‌ و باغی‌ برخوردار باشند. از جمله آبیاری منظم، رعایت فاصله کاشت درختان، هرس به موقع و اصولی و تغذیه مناسب درختان انار است. تقویت درختان بر اساس آزمون خاک هم به مقاومت درختان نسبت به آفت می‌تواند کمک کند.

بهترین روش تغذیه انار به روش چالکود به این ترتیب است. ترکیبات چالکود شامل یک سوم کود ازته، تمام کود فسفاته و پتاسه به همراه کود دامی می‌باشد.

۲- دراحداث باغ های جدید و جایگزینیها، از ارقام مقاوم به کرم گلوگاه و یا ارقامی با حساسیت کمتر استفاده شود.

۳- اجتناب از کشت مخلوط درختان انار با سایر درختان میوه و همچنین احداث باغ انار در مجاورت درختانی مثل انجیر و پسته که میزبان کرم گلوگاه انار هستندو

۴- بهمنظور حمایت از دشمنان طبیعی آفات و بیماریها، جلوگیری از طغیان کنه پاکوتاه انار و سایر آفات و حفظ بهداشت و محیط زیست، از هرگونه سمپاشی درختان انار جلوگیری کنید.

۵- داخل تاج انارهای مرغوب گل اول، پس از خشک شدن پرچم حدوداً در اواخر خرداد توسط دستگاههای ساده موجود تمیز گردد یا رنگ خوراکی و ماترین را داخل شیشه شور ریخته و داخل پرچم هر انار اسپری کنیم.

۶- جمع آوری انارهای پوسیده و یا باقیمانده بر روی درخت یا ریخته شده در کف باغ در فصل زمستان (دی و بهمن).

۷- جمع آوری و معدوم سازی انارهای آلوده شده در طول فصل داشت، به ویژه در نسل اول آفت.

۸- مبارزه بیولوژیک از طریق تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما با استفاده ار رعایت نکات فنی انجام گیرد.

۹-استفاده از تله‌های فرمونی دلتا و فرومون جنسی کرم گلوگاه انار اکونکس برای جلب حشرات نر و جلوگیری از تخم گذاری

۱۰رنگ زدن تنه درختان با ماده کائولین یا محلولپاشی درختان با کائولین ۵ درصد در ۴ نوبت به فواصل یک ماه باعث دور شدن آفت از درخت و تخم ریزی آن می‌شود. کاربرد کائولین به همراه پرچم تراشی در خرداد ماه حدود ۹۰ درصد آلودگی میوه ها را به کرم گلوگاه انار را کاهش می‌دهد.

منبع:

منصور شاکری. اصول فنی مدیریت باغ انار. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. ۱۳۸۷.

دکتر محمد سعید امامی. اصول مدیریت کرم گلوگاه انار. جهاد کشاورزی استان اصفهان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اداره ی رسانه های آموزشی ترویجی. ۱۳۹۵

 

 

new3

کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک آفات
استفاده بیش از حد و نامتعادل از نهاده های شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش هزینه های تولید و وابستگی به نهاده های بیرونی و منابع انرژی از یک سو و کاهش بهره وری خاک، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و متعاقباً اثرات منفی بر سلامت انسان ها و سایر موجودات از سوی دیگر گردیده است. در نتیجه این نگرانی ها، رشد فزاینده تقاضا برای توسعه کشاورزی پایدار در پاسخ به اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی رایج به وجود آمده است (۲۰۰۴ Thapa and Rasul) .herbicide | History, Types, Application, & Facts | Britannica

نظام کشاورزی پایدار برای پاسخ به چالش های مهم کشاورزی مانند زیست محیطی و بازاریابی و جهانی سازی، افزایش فقر و کاهش امنیت غذایی تکامل یافته است. برطبق آمار، در ایران سالیانه بیش از ۲۷۰۰۰ تن آفت کش شیمیایی مصرف می شود (۲۰۰۵ )UNDP . به طور کلی این پیش¬فرض وجود دارد که مصرف آفت کش های شیمیایی موجب بروز مشکلات زیادی می شود. آفت کش ها موادی سمی هستند که می توانند سلامتی انسان را تهدید کنند و موجب آلودگی محیط زیست شوند. مصرف گسترده سموم شیمیایی می تواند تعادل محیط زیست را نیز برهم بزند که در نتیجه آن مشکلات مربوط به مقابله با آفات افزایش مییابد. افزایش آفات و علف های هرز و مقاومت آنها به سموم شیمیایی آفت کش، راه را برای مصرف بیشتر این سموم فراهم کرده و کشاورزان را در یک دور باطل استفاده فزاینده از آفت کش ها گرفتار ساخته است (۲۰۰۶ Heydari). بنابراین، لازم است که از مصرف بی رویه مواد شیمیایی به سمت روش های کنترل غیرشیمیایی و بیولوژیکی حرکت نماییم.

Insect Assassins: Using Biological Pest Control

محور اصلی برنامه های کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات، کشاورزان هستند. بنابراین، آنچه که بیش از پیش لازم است در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات و کنترل بیولوژیکی مورد توجه قرارگیرد محوریت بخشی به کشاورزان و بهره برداران است. که ترویج کشاورزان نقش بسیار مهمی در پذیرش فناوری های بیولوژیکی توسط کشاورزان و مشارکت کشاورزان در برنامه های IPM برعهده دارد در هر صورت مشارکت دهی کشاورزان به عنوان محور پیش برنده مدیریت تلفیقی آفات و کنترل بیولوژیکی، نیازمند توانمندسازی کشاورزان است (borkhani Razzaghi 2008) .

What Is Smart Farming? - iSDA

حفاظت و حمایت از موجودات زنده مفید در کنترل آفات و بیماری ها هدف اساسی دولت ها و ملت های جهان در راستای توسعه کشاورزی پایدار بوده است. در کشور ما از سال ۱۳۷۳ در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی آفات با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی زراعی و عطف توجه به مفاهیم و شیوه های کم خطر مبارزه با آفات همچون مبارزه بیولوژیک آغاز گردید (۱۹۹۹ Ahomanesh) .در این روش از دو تکنیک استفاده میشود .۱. رهاسازی توده هایی از دشمنان طبیعی در مناطقی که با ورود آفات جدید به دلیل نبود دشمنان طبیعی احتمال طغیان آفات وجود دارد که در این حالت معمولاً سعی بر آن است که دشمنان طبیعی را از موطن بومی آفات پیدا کرده، به محیطی که آفت جدید وارد شده، منتقل گردد؛ .۲. حفاظت از دشمنان طبیعی در اکوسیستم هایی که گونه های مختلفی از دشمنان طبیعی وجود دارند اما در اثر به کارگیری شیوه های نادرست کنترل مثل مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم قوی در زمان نامناسب جمعیت آنان در حد خیلی کم فعالیت و زیست میکنند. برای بقای آنها لازم است با استفاده از عملیات گوناگون مثل کاشت گیاهان شهددار، میزبانهای جایگزین، منابع گرده، پناه¬گاه و انتشار غذا، شرایط را برای تکثیر و تولید مثل فراوان آن ها فراهم نمود. یکی از اعمال مهم در ایجاد پناه¬گاه و حمایت از آنها لغو انجام سمپاشی های هوایی در مبارزه با آفات محصولات زراعی و جنگلهاست (Fathi 1999). مهمترین اهداف مبارزه بیولوژیک را می توان در سالم سازی محیط زیست، پایین نگه داشتن جمعیت آفات و بیماری ها و تراکم علف های هرز، افزایش جمعیت حشرات مفید با استفاده از روش های بیولوژیک، ایجاد تعادل بین حشرات مفید و آفات مختلف، کاهش هزینه های تولید در واحد سطح با جلوگیری از سمپاشی های بی رویه خلاصه کرد (۲۰۰۴ Biabani) .

Biological Pest Control Market Estimates Industry Analysis, Status and  Business Outlook 2021 to 2026 – KSU | The Sentinel Newspaper

منابع:

رزاقی بورخانی, فاطمه, رضوانفر, احمد, شعبانعلی فمی, حسین, شوکتی آمقانی, محمد. بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری. کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, ۱۳۹۱; ۱(۲): ۹۵-۱۰۷.

Ahomanesh A (1999) Reducing pesticide and correct and appropriate using of fertilizer. Zeyton Magazine, 7, p.4. In Persian.

Fathi H (1999). Swedish Policies in Using of chemical Pesticide, Zeyton Magazine, number 7, pp.18-26. In Persian.

Biabani A (2004) Biological control. Sonboleh Magazine, number 101, pp.50-53. In Persian.

Heydari H (2006) field school farmers :Integrated pest management in the Near East. Sarmayeh Newspaper, 190, PP:4. In Persian..

Razzaghi Borkhani F (2008) Components of an effective extension of adoption IPM technology among farmers. First National Conference on new technologies in agriculture and natural resources. Islamic Azad University of Rasht, PP: 1004-1014, February 2008. In Persian.

UNDP (2005) Healthier rice for people, better livelihoods for farmers, safer environment for migratory birds in the Caspian region by farmers field schools method. Tehran.

Rasul G, Thapa G B (2004) Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an assessment based on environmental, economic and social perspectives Agricultural Systems 79 , 327–۳۵۱.

Copyrights © 2020تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به فروشگاه کود و سم بوتانیکا می باشد

طراحی توسط شرکت ساتین پرداز مهان

 

X