آرشیوهای برچسب:فروشگاه کود و سم بوتانیکا

images

آفت مگس میوه مدیترانه

مگس میوه مدیترانه ای Ceratitis capitata، Diptera: Tephritidae

مدیریت آفت:
• پیشگیری از آلودگی با اعمال اقدامات قرنطینه از جمله ممنوعیت ورود و حمل میوه از مناطق آلوده
• بدام اندازی انبوه آفت به خصوص حشرات ماده با استفاده از جلب کننده های غذایی مانند بیولور، فمیلور، پروتئین هیدرولیزات، قرص سراتینکس و …
• پروتئین مسموم  پاشی درختان (دو متر مربع از هر درخت) در زمان طغیان آفت
• شخم و بیل زدن زیر درختان در زمستان و یخاب زمستانه
• جمع آوری میوه های ریخته بر زمین حداکثر یک روز پس از ریزش
• استفاده از روش نر عقیمی

زیست شناسی:
مگس های بالغ با توجه به ظهور میوه های میزبان ممکن است فعالیت خود را از ار یبهشت ماه آغاز کنند و تا چهار نسل همپوشان تولید کنند که متوسط طول دوره هرنسل آن برحسب شرایط آب و هوایی نوع میزبان ۱ تا ۱/۵ ماه حداتل ۲۸ روز است. زمستانگذرانی آف اغلب بصورت شفیره درون خاک است . تخم ها بین ۱/۵ تا ۳ روز در هوای گرم (زمان بیشتر در شرایط آب هوایی خنک تر) تفریخ می شوند. لاروهای خارج شده در مای ۱۶ تا ۱۸ درجه سیلسیوس به
مدت ۱۱-۶ روز با ایجاد تونل داخل میوه های میزبان تغذیه می کنند. که باعث ریزش میوه های آلوده حین و پس از رشد لارو می شوند. شفیره در خاک تشکیل می شوند. حشرات کامل به صورت تجمعی از شفیره و خاک خارج می شوند. آستانه فعالیت تخمگذاری حشره ۱۷ درجه سانتیگراد بوده و در کمتر از این دما حشره تخمگذاری نمی کند.

روش انتشار آفت:
مگس های پرواز کننده و انتقال میوه آلو ه مهمترین راه های ورود آفت به مناطق غیر آلوده هستند. این مگس می تواند تا ۲۰ کیلومتر پرواز کند. میوه که تخم و لاروها را منتقل می کند و مواد واسطه ای کشت نیز ممکن است شفیره را انتقال دهند.

ردیابی آفت:
ردیابی آفت با استفاده از پارافرمون های تریمدلور توصیه می شود. این پارفرمون ها داخل تله های دلتا(جکسون)، بالی شکل، دیاموند و به
خصوص تله های مک فیل از کارایی بالایی در ردیابی جمعیت های اندک آفت برخوردار است. استفاده از سایر ترکیبات جلب کننده
همچون سراتراپ، پروتئین هیدرولیزات، بیولور، فمیلور، کارت های زرد و غیره نیز توصیه می شود اما کارایی آنها کمتر از تریمدلور می باشد.
در مناطق غیر آلوده نصب دو تله در هکتار ایستگاه های پیش آگاهی برای کشف آفت و در باغات نیز دو تله برای ردیابی جمعیت و تعیین زمان مبارزه توصیه می شود. مگس میوه مدیترانه ای آفتی مهم با اهمیت اقتصادی بالاست و خسارت به میوه ها نسبتاً زیاد و گاهی تا ۱۰۰ درصد میوه ها توسط آفت آلوده می شوند. این مگس از آفات قرنطینه داخلی ایران محسوب شده اما در برخی استان ها از جمله گلستان، مازندران، تهران و یزد در فهرست آفات همگانی جای دارد. مگس مدیترانه ای به بیش از ۳۰۰گونه گیاهتی مختلف از جمله رختان میوه دانه دار، هسته دار، انار، انگور، بادام ، مرکبات و غیره می باشد. این آفت می تواند در آینده از موانع صادرات میوه به سایر کشور باشد.

خسارت:
این مگس تخم های خود را زبر پوست میوه و معمولا اطراف بخش هایی از پوست که قبلا شکسته شده می گذارد. سوراخ های تخمگذاری حشره در پوست میوه از کیفیت محصول تا حدود زیادی می کاهد. لارو آفت از گوشت میوه تغذیه نموده و کانال های ناشی از تغذیه باعث نفوذ عوامل پوسیدگی می شوند در نتیجه میوه ها پوسیده، کپک زده ریزش می کنند. مگس میوه مدیترانه ای در زمره ناقلین برخی از عوامل بیماریزای گیاه از جمله پوسیدگی های میوه
است.

 

 

شکل شناسی:
مگس های بالغ ۵-۴ میلیمتر (حدود دو سوم مگس خانگی) طول دارند. رنگ عمومی بدن زرد با رگه های قهوه ای است.  سر حشره زردرنگ، شاخک سه بندی است که بند اول و دوم آن تیره و بند سوم روشن تر و دارای یک موی بلند است. حشرات بالغ نر دارای دو موی سیاه بلند با نوک لوزی شکل در پیشانی است قفسه سینه سفید کرمی تا زرد با لکه های سیاه و بخش های روشن تر آن پوشیده از موهای نرم است. بال شفاف با سه نوار زرد، قهوه ای و سیاه رنگ، که نوار اول عریض، نوار دوم دراز و پهن نوار سوم کوتاهتر است. شکم در نیمه قاعده ای دارای دو نوار عرضی باریک به رنگ روشن می باشد. حشره ماده دارای تخم ریز بلند در انتهای شکم است.

تخم سفید، باریک به طول یک تا دو میلیمتر است. تخم ها استوانه ای، صاف، کمی خمیده و هنگام گذاشته شدن سفید براق و سپس مایل به زرد می شوند.

لارو ها معمولا کشیده، دوکی و کرمی شکل بدون پا هستند. لارو کاملا رشد یافته ۸-۶ میلیمتر طول با بدنی سفید رنگ و یا به رنگ غذای خورده شده است. لارو مگس میوه مدیترانه ای تا ۲۰ سانتیمتر قادر به پرش است.

شفیره استوانه ای تقریباً سه میلیمتر طول، چلیکی، در ابتدا سفید و سپس به رنگ قهوه ای در می آید.

taebp8

کرم گلوگاه انار (شب پره خرنوب)

نام آفت: کرم گلوگاه انار

نام علمی: Ectomyelois ceratoniae

مقدمه:

کرم گلوگاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . انار میوه بومی کشور است و کشت آن در جهان نیز وسعت دارد از برگ و تنه و میوه ی این درخت استفاده می شود . این درخت مورد حمله ی آفات زیادی قرار نمی گیرد اما آفت درخت انار یعنی کرم گلوگاه انار بسیار مهم است و باعث کاهش کمی و کیفی محصول می شود احتمال انتقال میکرو ارگانیسم های بیماری زا را به میزبان افزایش می دهد و می تواند در زما طغیان جمعیتش تا ۹۰% محصولات را از بین ببرد با توجه به اینکه سطح زیر کشت انار در برخی استان های کشور بالاست بنابر این مبارزه با این آفت نیز در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است این محصول به طور عمده در سطح کشت بالا در استان های مرکزی ,فارس , یزد ,سمنان، مازندران و اصفهان کشت می شود . بطور کلی می توان خسارت میانگین این افت را در کشور حدود ۳۰-۲۵ درصد محصولات دانست . کنترل این افت یکی از عوامل مهم در کنترل و کاهش بیماری های قارچی انار از جمله پوسیدگی ناشی از قارچ های جنس آسپرژیلوس و پنی سیلوم یا حتی برخی باکتری ها دانست که در دالان یا زخم های ایجاد شده توسط این کرم ورود پیدا کرده و بیماری ایجاد می کنند.

 

مرفولوژی و چرخه ی زندگی کرم گلوگاه انار

کرم گلو گاه انار با نام علمی Ectomyelois ceratoniae از شپ پره ها می باشد و جز راسته ی بالپولک داران می باشد که دگردیسی کامل دارد یعنی مراحل تخم ,لارو, شفیره و حشره کامل که خسارت اصلی را لارو حشره و تا حدود شفیره این حشره می زند . این حشره زمستان را به شکل لارو های سنین مختلف در انجیر , انار و احتمالا میزبان های آلوده می گذراند ممکن است در زیر درخت ها یا روی درخت یا در انبار ها بماند. پروانه های زمستان گذران معمولا تخم های خود را روی میله و بساک پرجم ها و گاهی اوقات روی کاسبرگ ها قرار می دهند دم میوه و شکاف های آن نیز از جمله محل های مناسب برای تخم گذاری این شب پره است . لارو سن یک از سطح داخل کاسبرگ تغذیه می کند و در سن سوم با ایجاد سوراخ از سطح رویی میوه و پرجم ها عبور کرده و به داخل میوه انار راه یافته و ضمن ورود عوامل بیماری زا را با خود به داخل میوه می آورند.

شفیره

لارو ها از اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد ماه خود را به محوطه ی تاج انار رسانده و در آنجا به شفیره تبدیل می شوند .البته ممکن است بیرون از میوه به شفیره تبدیل شود . شفیره نیز با توجه به شرایط آب و هوایی ورشد میوه به حشره کامل تبدیل شده و از تاج بیرون می آید این پروانه ها تا مدت چهار روز جفتگیری کرده و پس از آن در محل پرچم های زرد رنگ انار تخمگذاری میکنند.

 

بیولوژی:

هر پروانه ماده ۲۰-۲۵ تخم قرار داده که تخم ها نیز ظرف ۱۰ روز به کرم تبدیل می شوند و وارد میوه می شوند این آفت بین ۲۰ تا ۳۰ روز لارو و به مدت ۶ تا ۸ روز شفیره هستند این پروانه در ایران بین ۳ تا ۴ نسل دارند که نسل  دارند که نسل اول در اواسط تیر تا اواخر تیر نسل دوم در اواسط مرداد نسل سوم در اواسط شهریور نسل چهارم ظاهر می شود. این آفت کرمی به طول تقریبا ۲۱ سانتی متر است با سه جفت پا در حلقه سینه ای و پنج جفت در حلثه شکمی که رنگ آن ها قرمز یا سفید می باشد. حشره کامل این آفت پروانه ای به رنگ خاکستری است با طول ۹-۲۱ میلیمتر که تخم های بیضی شکل که ابتدا قرمز رنگ و سپس سفید متمایل به زرد هستند می گذارند. لاروهای هر سن از نظر طول با هم  متفاوت هستند. رنگ شفیره ها قهوه ای می باشد. شب پره های این آفت در اواخر فروردین ماه و اوایا اردیبهشت ماه ظاهر می شوند.

علائم کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار از همان زمان تخم ریزی و تبدیل شدن تخم ها به لارو فعالیت خود را شروع کرده و تغذیه می کنند،  لاروها تغذیه خود را از کاسبرگ ها آغاز می کنند. فعالیت و تغذیه کرم گلوگاه انار موجب می شود. دم و شکاف های ناشی از ترکیدگی انار نیز جای خوبی برای پر شدن تخمگذاری شب پره ها باشد.

خسارت ایجاد شده توسط لاروهای این آفت، به دلیل تغذیه آنها از بخش های درونی انار است. کرم گلوگاه انار در مراحل اولیه قابل تشخیص نیست. و یک آفت پنهان بدون ایجاد علایم ظاهری در میوه به حساب می‌آید. شاید از نظر ظاهری شکلی زیبایی داشته باشند. اما تمام دانه ها از درون مورد حمله آفت قرار گرفته است. و دانه های انار به حالت لهیدگی در می آیند.

کرم گلوگاه انار با ایجاد سوراخ هایی در میوه های انار بستر ورود قارچ ها و باکتری ها رو فراهم می کند. و این باعث می شود میوه هم شکل ظاهری  و هم کیفیت مطلوب خود را از دست بدهد.

این آفت تغذیه خود را از میوه ها آغاز می کند و این موجب ریخته شدن گل ها و میوه هایی که تازه تشکیل شده می شود. در نتیجه محصول سال کمتر می شود و چنانچه درختان زیادی درگیر این بیماری باشند میزان خسارت وارد شده زیادخواهد شد. پس کنترل کرم گلوگاه می‌تواند نقش اساسی در کاهش پوسیدگی میوه انار در باغ و انبار داشته باشد.

مبارزه و پیشگیری کرم گلوگاه انار

آفت کرم گلوگاه انار، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد. و برای همین مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن است. و همچنین سمپاشی در باغ‌های انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت‌ها به خصوص کنه‌ها می‌شود.

۱- اولین‌ حرکت‌ برای بهبود کمی‌ و کیفی‌ تولید و کنترل‌ کرم گلوگاه انار داشتن‌ باغ‌هایی‌ است‌ .که‌ از شرایط مطلوب‌ زراعی‌ و باغی‌ برخوردار باشند. از جمله آبیاری منظم، رعایت فاصله کاشت درختان، هرس به موقع و اصولی و تغذیه مناسب درختان انار است. تقویت درختان بر اساس آزمون خاک هم به مقاومت درختان نسبت به آفت می‌تواند کمک کند.

بهترین روش تغذیه انار به روش چالکود به این ترتیب است. ترکیبات چالکود شامل یک سوم کود ازته، تمام کود فسفاته و پتاسه به همراه کود دامی می‌باشد.

۲- دراحداث باغ های جدید و جایگزینیها، از ارقام مقاوم به کرم گلوگاه و یا ارقامی با حساسیت کمتر استفاده شود.

۳- اجتناب از کشت مخلوط درختان انار با سایر درختان میوه و همچنین احداث باغ انار در مجاورت درختانی مثل انجیر و پسته که میزبان کرم گلوگاه انار هستندو

۴- بهمنظور حمایت از دشمنان طبیعی آفات و بیماریها، جلوگیری از طغیان کنه پاکوتاه انار و سایر آفات و حفظ بهداشت و محیط زیست، از هرگونه سمپاشی درختان انار جلوگیری کنید.

۵- داخل تاج انارهای مرغوب گل اول، پس از خشک شدن پرچم حدوداً در اواخر خرداد توسط دستگاههای ساده موجود تمیز گردد یا رنگ خوراکی و ماترین را داخل شیشه شور ریخته و داخل پرچم هر انار اسپری کنیم.

۶- جمع آوری انارهای پوسیده و یا باقیمانده بر روی درخت یا ریخته شده در کف باغ در فصل زمستان (دی و بهمن).

۷- جمع آوری و معدوم سازی انارهای آلوده شده در طول فصل داشت، به ویژه در نسل اول آفت.

۸- مبارزه بیولوژیک از طریق تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما با استفاده ار رعایت نکات فنی انجام گیرد.

۹-استفاده از تله‌های فرمونی دلتا و فرومون جنسی کرم گلوگاه انار اکونکس برای جلب حشرات نر و جلوگیری از تخم گذاری

۱۰رنگ زدن تنه درختان با ماده کائولین یا محلولپاشی درختان با کائولین ۵ درصد در ۴ نوبت به فواصل یک ماه باعث دور شدن آفت از درخت و تخم ریزی آن می‌شود. کاربرد کائولین به همراه پرچم تراشی در خرداد ماه حدود ۹۰ درصد آلودگی میوه ها را به کرم گلوگاه انار را کاهش می‌دهد.

منبع:

منصور شاکری. اصول فنی مدیریت باغ انار. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. ۱۳۸۷.

دکتر محمد سعید امامی. اصول مدیریت کرم گلوگاه انار. جهاد کشاورزی استان اصفهان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اداره ی رسانه های آموزشی ترویجی. ۱۳۹۵

 

 

کنترل بیولوژیک

فرومون­های جنسی

یکی از انواع فرمون­ ها که در برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات جایگاه ویژه ­ای دارد فرومون جنسی است. فرومون­ های جنسی واسطه رفتارهایی هستند که زوج ­ها را به همدیگر می ­رسانند و یا به عبارت دیگر احتمال جف ت­گیری موفقیت­آمیز را افزایش می ­دهند. از فرومون­ ها  برای اختلال جفت­گیری استفاده می­ شود. در این روش، مجیط از فرومون اشباع شده، سبب سردرگمی جنس مخالف و عدم جفت­ یابی و جفت­ گیری می­ شود، موفقیت این روش به وسعت سطح عملیات در منطقه بستگی دارد. از فرومون ­ها به خصوص فرومون ­های جنسی در مبارزه و ردیابی جمعیت آفاتی مانند: کرم ساقه ­خوار، کرم به، کرم غوزه پنبه، مگس میوه مدیترانه­ ای، کرم سیب، کرم هلو، کرم خوشه­ خوار انگور، جوانه­ خوار کاج، ­ابریشم­ باف ناجور، کرم مرکبات، ساقه ­خوار اروپایی ذرت، بید سیب­ زمینی، پروانه پشت الماسی و سوسک ­های مختلف در دنیا استفاده می­ شود.

برای اولین بار Biotenent و همکاران (۱۹۵۹) بعد از ۲۰ سال تحقیق موفق به تشخیص و جداسازی فرومون جنسی پروانه کرم ابریشم شدند. فرومون ­ها سمیوکمیکال ­هایی هستند که توسط افراد یک گونه تولید و دریافت می­شوند. فرومون­ ها خاص گونه بوده و خاصیت انتخابی دارند و هم­چنین غیرسمی هستند. امروزه فرومون ­ها با طیف گسترده به منظور ردیابی، پیش­ آگاهی، اختلال در جفت­گیری و شکار انبوه به کارگرفته می ­شوند، به طوری که در برخی از کشورهای اروپایی استفاده از فرومون جنسی یا، در چندسال اخیر در سطح گسترده­ ای برای ردیابی آفاتی چون خوشه ­خوار انگور و به منظور به دست آوردن زمان کنترل آن مورد استفاده وسیع قرارگرفته ­اند. استفاده از فرومون ­ها در کشورهای غربی رو به افزایش بوده و به یکی از راه ­های مبارزه علیه آفات تبدیل شده که در استفاده­ ی انبوه از تله­ ها و فرومون­ ها هم به ­عنوان یک روش مستقیم در یافتن زمان مبارزه و هم به عنوان یک روش غیر مستقیم در گمراه ­سازی آن­ها به ­کار برده می ­شوند.

تله ها

تله­ ها در شکار انبوه یا جلب استفاده می ­شوند که می ­توانند به ­وسیله­ ی محرک ­های کشش بینایی استحصال شوند و می ­تواند برای تشخیص بویایی با احاطه کردن محرک ­های محیطی به آن ­ها کمک کند. طراحی تله ­ها و موقعیت آن ­ها دو فاکتور مهم هستند که این دو فاکتور مهم می­ تواند باعث جذب بیشتر شود. انواع تله ­ها به شرح زیر است:

تله مکفیل

نوع معمولی این نوع تله از جنس پلاستیک و یا شیشه­ ی شفاف و تقریبا گلابی شکل است که همراه با مواد مایع مانند پروتئین هیدرولیزات یا قرص ­های فرومون استفاده می ­شود. شعاع تاثیر تله های مکفیل با پروتئین هیدرولیزات نزدیک به ۲۰ متر است و در فاصله ۴۰ متری این تاثیر کاهش می یابد و این تاثیر با رطوبت نسبی کم و دمای بالا، افزایش می یابد. نسبت جنسی مشاهده شده در تله مکفیل همراه با پروتئین هیدرولیزات  معمولا ۱:۱ است.

تله دلتا

 تله دلتا یا تله سه گوش، مانند هرمی که طول آن ۳۰ سانتی متر بوذه و مثلث قاعده­ ی آن دارای اضلاعی به طول ۲۰ سانتی متر می­ باشد. کف این تله به چسب آغشته شده و کپسول فرومون در وسط آن قرار می­ گیرد.

تله سرا ترپ ( cera trap)

این تله مخصوص مایع سراترپ بوده و جهت شکار مگس­ های مدیترانه به کار برده می ­شود. این تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشکیل شده است که در قسمت بدنه سه سوراخ دایره­ای شکل جهت قرار گرفتن سه تیوپ پلاستیکی تعبیه شده است. طراحی تله به گونه­ ای است که مگس­ ها به راحتی وارد تله شده و در داخل مایع مخصوص سراترپ می­ افتند. تراکم تله در هر هکتار از باغات مرکبات جهت شکار انبوه ۷۰-۱۰۰ عدد می­ باشد میزان مصرف مایع سراترپ ۲۰۰ سی­ سی در هر تله می­ باشد.

تله سطلی funnel trap(قیفی)

تله فونل یا سطلی معمولا به رنگ سبز بوده که از سه قسمت تشکیل شده و شامل یک بدنه سطل مانند در قسمت پائین و یک قسمت قیف مانند و یک صفحه صاف در قسمت بالای آن می باشد.قسمت قیفی شکل در داخل بدنه سطلی قرار می گیرد و در نهایت صفحه صاف روی پایه­های تعبیه شده در قسمت بالا قرار می­گیرد. سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخی که در قسمت بالای کلاهک تعبیه شده قرار داده می­گیرد.

تله فرولایت (تله نوری)

تله نوری علاوه بر تعیین تعداد حشره، نوعی مبارزه غیر شیمیایی نیز محسوب می گردد و در کاهش جمعیت حشرات موثر است. شب پره‌ها و بعضی حشرات دیگر در شب پرواز می‌کنند. آن‌ها به سمت نورهای روشن جذب می‌شوند. در هر هکتار نصب و جاگذاری ۱۰ الی ۲۵ عدد تشت با منبع نور توصیه می شود.

Ohbayashi N, Shimizu K, Nagata K. 1984. Control of Diamondback Moth Using Synthetic Sex Pheromones. Proceedings of the second International Workshop, Tainan, Taiwan, 10-14 December-1990.99-104.

Weinzierl, R., Henn T., Koehler, P. G. and Tucker, C. L. 2005. Insect attractants and traps, Available in: http://edis.ifas.ufl.edu.

Angeli, G., Antonaroli, R., Nani, C. and Rama, F. 1997. First experiments of control of two chesnut tortricid moth Cydia sp. with the mating disruption technique. Informator Fitopatologico, 47 (1): 65-70.

Bartels, D. W., Hutchison, W. D. and Udayagiri, S. 1997. Pheromone traps monitoring of Z-strain European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae): optimum pheromone blend, comparison with blacklight traps, and trap number requirement. Journal of Economic Entomalogy, 90(2): 449-457.

Barbieri, R., Cavallini, G. and Pollini, A. 1996. Grape moths: strategic and experiments in their control, Informaton_agrorio, 52(14): 75-79.

Chanderman, N. 1995. Monitoring the activity of potato tuber moth through pheromone traps. Madras Agriculture Journal, 82: 9-10.

Downham, M. C. H., Mc Veigh, L. C. and Moawad, G. M. 1995. Field investigation of an attracticide control technique using the sex pheromone of the egiptian cotton leafworm Spodoptera littoralis. Bulletin of Entomological Research, 85(4): 463-472.

Copyrights © 2020تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به فروشگاه کود و سم بوتانیکا می باشد

طراحی توسط شرکت ساتین پرداز مهان

 

X