جدیدترین محصولات

محصولات فروشگاه بوتانیکا

Placeholder

جلب کننده تریپس

۲۱,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون کرم طوقه بر

۱۶,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون مگس جالیز

۱۶,۰۰۰ تومان

Placeholder

فمیلور مگس مدیترانه (جنس ماده)

۵۴,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون شب پره هندی

۲۸,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون مگس میوه زیتون

۳۶,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون مگس میوه مدیترانه

۲۳۰,۰۰۰ تومان

Placeholder

فرومون کرم غوزه اکونکس

۳۶,۰۰۰ تومان

جهت دریافت مشاروه ، تیم ما در خدمت شماست

خبرنامه

خ ۱

کرم خراط Zeuzera pyrina

مشخصات شب­پره کرم خراط شب پره ماده کرم خراط ۳۵ میلی متر و نرها ۲۵

۱۲_Pesticide

نکات مهم استفاده از سموم شیمیایی

نکات مهم استفاده از سموم شیمیایی به کار بردن سموم شیمیایی در زمان مناسب و

۳

انواع کنترل (بیولوژیکی، زراعی و …)

  انواع کنترل   کنترل زراعی: کنترل زراعی عبارت است از تغییر دادن نحوه مدیریت

اخرین نوشته ها

جدید ترین نوشته های منتشر شده در سایت

Copyrights © 2020تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به فروشگاه کود و سم بوتانیکا می باشد

طراحی توسط شرکت ساتین پرداز مهان

 

X